Treffers

Paard en ruiter – De stap

Tijdens de beenzetting in stap worden de benen beurtelings verplaatst, waarbij de hoefslagen elkaar met gelijke tussenpozen opvolgen. Is dit niet het geval dan is de gang, onzuiver, hetgeen je dus op het gehoor kan beoordelen. In stap worden de benen verplaatst in onderstaande volgorde, beginnend met de linkerzijde van het paard: linksachter – linksvoor Paard en ruiter – De stap

Paard en ruiter – Aanleuning

Er is reeds gewezen op de belangrijke functie die de hand heeft. Bij al deze inwerkingen door de hand zal alleen dan met de lichtste aanwijzingen kunnen worden volstaan als het paard ´aanleuning´ genomen heeft. De ruiter die een jong paard africht, zal beginnen met door de teugels een contact tot stand brengen tussen zijn Paard en ruiter – Aanleuning

Paard en ruiter – Evenwicht

Evenwicht is een term die in de rijkunst een eigen betekenis heeft. Daar paardrijden dynamisch is, zal een omschrijving van deze term gericht moeten zijn op het evenwicht van een zich bewegende massa, inclusief de massa ‘paard en ruiter’. Men kan in dit verband dan ook niet onder evenwicht verstaan: het gelijkmatig over vier benen Paard en ruiter – Evenwicht

Paard en ruiter – De inwerking van de ruiter op het paard

Alle aanwijzingen en mededingen aan het paard moeten van zodanige aard zijn dat ze door het paard ontvangen kunnen worden. Dit ontvangen geschiedt door middel van zijn zintuigen. De aanwijzingen die de ruiter geeft krijgen betekenis voor het paard door het leerproces. Ze worden gegeven door middel van stem, handen, kuiten en romp. De zintuigindrukken Paard en ruiter – De inwerking van de ruiter op het paard

Paard en ruiter – De stem

Het gebruik van de stem, met name de intonatie, heeft een grote invloed op het paard. In voorkomende gevallen gebruikt de ruiter zijn stem, hetzij om het paard te kalmeren en gerust te stellen hetzij om het op te wekken en aan te zetten tot meerdere inspanningen. Het opvangen van geluiden en het reageren daarop Paard en ruiter – De stem

Paard en ruiter – De handen

Op voorhand wil ik aangeven dat ik het concept ‘controle via het bit’ liever vervang door ‘controle via bitloze communicatie’. De principes beschreven in de onderstaande quote zijn volledig in de bitloze benadering toepasbaar. De handen brengen de aanwijzingen die de ruiter hiermee wil geven door middel van de teugels en het bit over op Paard en ruiter – De handen

Paard en ruiter – De romp

Een stabiele beenligging en bewust gebruik van de romp is een solide basis voor effectieve communicatie van de ruiter richting het paard. De ruiter houdt zijn romp in evenwicht op het zadel. Door verandering van houding kan het gewicht van de romp naar voren, naar achteren, ofwel zijwaarts verplaatst  worden, welke verplaatsing door het paard Paard en ruiter – De romp

Paard en ruiter – De kuiten

Een stabiele beenligging en de romp iets voor de verticaal is een solide basis voor effectieve communicatie van de ruiter richting het paard. Het paard leert dat het aandrukken van beide kuiten het signaal is om voorwaarts te gaan. Het is een hulp die stimuleert tot actie welke zich, afhankelijk van de andere inwerkingen van Paard en ruiter – De kuiten