de aanhoudende ruiterhand

Bijgewerkt op 04 november 2020 Wat is een aanhoudende hand? Dit is een hand die de tegenkracht van het paardenhoofd veerkrachtig beantwoordt met dezelfde kracht, dus de ruiter onderhoudt via de teugels, een veerkrachtig contact met het paardenhoofd. De aanhoudende hand trekt niet, én geeft niet na! Onderwepen: de aanhoudende en loslatende ruiterhand. de aanhoudende de aanhoudende ruiterhand

de stap

Bijgewerkt op 04 november 2020 Tijdens de beenzetting in stap worden de benen beurtelings verplaatst, waarbij de hoefslagen elkaar met gelijke tussenpozen opvolgen. Is dit niet het geval dan is de gang, onzuiver, hetgeen je dus op het gehoor kan beoordelen. In stap worden de benen verplaatst in onderstaande volgorde, beginnend met de linkerzijde van de stap

halthouden aan het beschot

Bijgewerkt op 04 november 2020 In het begin kun je het jonge paard alleen door stevige terugwerkende teugelhulpen en met de stem vertellen wanneer het moet vertragen of stoppen. Want het paard heeft nog geen tempo regelende hulpen geleerd. Je kunt het jonge paard ook met de teugel overgangen laten maken zonder dat met de teugels halthouden aan het beschot

teugels oppakken en inkorten

Bijgewerkt op 04 november 2020 Het oppakken en inkorten van de teugels lijkt zo eenvoudig, maar veel ruiters doen het verkeerd. Zelfs de teugels opnemen gebeurt door de meeste ruiters zo gehaast en onvoorzichtig dat ze het paard niet alleen aan het hoofd trekken, maar ook opwinding veroorzaken zodat het paard vroegtijdige in draf gaat. teugels oppakken en inkorten

aanleuning

Bijgewerkt op 04 november 2020 Er is reeds gewezen op de belangrijke functie die de hand heeft. Bij al deze inwerkingen door de hand zal alleen dan met de lichtste aanwijzingen kunnen worden volstaan als het paard ´aanleuning´ genomen heeft. De ruiter die een jong paard africht, zal beginnen met door de teugels een contact aanleuning

paard in balans

Voorwaartse methode een vrij en rustig dravend paard.

Bijgewerkt op 13 november 2020 Balans is een term die in paardrijden een eigen betekenis heeft. Aangezien dat paardrijden dynamisch is, zal een omschrijving van deze term gericht moeten zijn op het de balans van een zich bewegende massa, inclusief de massa ‘paard en ruiter’. Content Inhoud:paard in balansde houding beïnvloed de balanshet doel van paard in balans

samenwerkende hulpen

Bijgewerkt op 04 november 2020 De ruiter kan door middel van zijn kuiten en handen aan het paard duidelijk maken wat hij wil. De kuiten hebben een ondersteunde taak (denk aan; stelling, tempo en takt) én voorwaarts drijvende werking. De handen geven het tempo, de richting en de mate van verzameling aan. De inwerking van samenwerkende hulpen

de stem

Bijgewerkt op 04 november 2020 Het gebruik van de stem, met name de intonatie, heeft een grote invloed op het paard. In voorkomende gevallen gebruikt de ruiter zijn stem, hetzij om het paard te kalmeren en gerust te stellen hetzij om het op te wekken en aan te zetten tot meerdere inspanningen. Het opvangen van de stem